Katarzyna Grochola

"Dzieci rosną szybko, tylko rozum wolno." Katarzyna Grochola

Jean Gabin

"Krewni są jak piękny, górski krajobraz: Najlepsze wrażenie czynią z daleka." Jean Gabin

Jeremias Gotthelf

"Szczęśliwi, którzy nauczyli swoje dzieci cieszyć się drobnymi rzeczami." Jeremias Gotthelf