KONTAKT

Nie mówimy – czytamy

 

 

Karolina Nawój – Główny administrator

Anna Biernacka – Administrator

 Magdalena Czmochowska – Redaktor naczelny

Propozycje recenzenckie od wydawnictw prosimy przesyłać na – niemowimy@gmail.com

Propozycje recenzenckie od autorów prosimy przesyłać na –  booknieci@gmail.com

Zapraszamy do każdej współpracy!