ZAUFALI NAM

Nie mówimy – czytamy

 PARTNERZY:

     

 

  AUTORZY:

Fit lovers

   Piotr Adamczyk

Aleksandra Makurat

Magdalena Wojciechowska

Julia Gaj

Karolina Klimkiewicz

Monika Magoska – Suchar

Sylwia Dubielecka

Aleksandra Steć

Dawid Waszak

Adriana Szklarz

Kaja Kowalewska

Magdalena Rorbach

SZKOLENIA, KTÓRE PRZESZŁYŚMY JAKO DRUŻYNA : 

Katarzyna Szałacha – „Coachingowe narzędzia w podejmowaniu decyzji.”