ZAUFALI NAM

Nie mówimy – czytamy

 PARTNERZY:

     

 

  AUTORZY:

   Piotr Adamczyk

Aleksandra Makurat

Magdalena Wojciechowska

Julia Gaj

Karolina Klimkiewicz

Monika Magoska – Suchar

Sylwia Dubielecka

Aleksandra Steć

Dawid Waszak

Adriana Szklarz

SZKOLENIA, KTÓRE PRZESZŁYŚMY JAKO DRUŻYNA : 

Katarzyna Szałacha – „Coachingowe narzędzia w podejmowaniu decyzji.”