I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki na jakich odbywa się konkurs Książka + zakładka (zwany dalej „Konkursem”) w serwisie społecznościowym

Continue Reading…

Czytaj więcej »

Feeria – konkurs

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki na jakich odbywa się konkurs “Smart sexy 2020” (zwany dalej „Konkursem”) w serwisie społecznościowym

Continue Reading…

Czytaj więcej »