Kategoria: Miłość

Charles Swindoll

“Życie to 10% tego, co nam się przydarza i 90% tego, jak na to reagujemy. Nasze podejście jest wszystkim.” Charles Swindoll

Continue Reading…

Thomas Bernhard

“Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuś się z nim związanym najbardziej na świecie.” Thomas Bernhard

Continue Reading…