Mentoring. Złote zasady – Maciej Bennewicz, Anna Prelewicz, Wydawnictwo Onpress, 2019

Mentoring jest bliski coachingowi, ale czerpie przede wszystkim z psychologii, zwłaszcza humanistycznej, z której wywodzi się postulat, że dążenie do zmiany i poprawy jakości życia jest immanentną ludzką cechą. Podejście poznawcze, behawioralne są również bliskie mentoringowi. Koncentrują swoją uwagę na współodpowiedzialności za proces terapeutyczny lub proces zmiany. Oparte są na pełnej dobrowolności współpracy ucznia i mistrza.

Mentor, mistrz, mentee, uczeń, terapetua, klient

Mentoring. Złote zasady, autorstwa Macieja Bennewicza i Anny Prelewicz, to poradnik, w którym znajdziecie wsparcie dla swoich działań, rozwoju.  Są tu wskazówki, jak zwiększyć efektywność i poczucie satysfakcji z wykonywanych działań. Maciej Bennewicz jest coachem, socjologiem, pisarzem, założycielem Instytutu Kogniwistyki. Kształci zawodowych coachów i pasjonatów rozwoju osobistego. Jest autorem podręczników z zakresu coachingu, kreatywności, poradników z rozwoju osobistego, ale również książeczek dla dzieci. Anna Prelewicz, jest dyrektorem programowym w Instytucie Kogniwistyki, wykładowcą, trenerem kognitywnym, mentorem, coachem. Jej pasją jest psychologia, rozwój osobisty, metody pracy z umysłem.

Kognitywistyka

Autorzy Mentoringu. Złote zasady związani są z kognitywistyką. To nauka o człowieku poszukująca m.in. odpowiedzi na pytania, w jaki sposób postrzegamy świat, co warunkuje podejmowanie takich a nie innych decyzji, kim jest człowiek jako jednostka, a kim się staje żyjąc w zbiorowości? Kognitywistyka jest połączeniem zainteresowań z kręgu socjologii, psychologii klasycznej, filozofii, neurobiologii i antropologii. Jest wykorzystywana m.in. w coachingu, mentroringu, tutoringu.

Dla kogo?

Mentoring. Złote zasady to na pewno świetna pozycja dla tych osób, które zainteresowane są pracą nad sobą. A zwłaszcza też dla tych, którzy decydują się pracować z mentorem. Jednak ten poradnik nie jest typowym zbiorem właśnie owych „złotych zasad”. Obszerna wiedza, która nie zamyka się w kręgu mentoringu, czy coachingu (na samym początku książki wyjaśniono różnicę między dwoma zjawiskami). To inspirujące, motywujące cytaty. Mentoring. Złote zasady czyta się bardzo szybko, choć wskazane jest pracować z książką krok po kroku, rozdział po rozdziale.

Relacje i metody pracy mistrz – uczeń

Książkę zawierającą 19 rozdziałów otwiera cytat z Plutarcha „Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić.” Zamykają ją kartki do notatek. Utrzymana w biało – czarnej kolorystyce, z wklejkami przypominającymi wycinki z gazet. Z czym się tu spotkacie? Na pewno nie z niezrozumiałymi terminami, bo każdy nowy termin, jest szeroko omówiony, wytłumaczony. Najwięcej miejsca autorzy poświęcili na przedstawieniu istoty mentoringu, kompetencji mentora, postawy mentee, relacjom mistrz – uczeń. Wiele nawiązują też do coachingu. Jednak najciekawsze dla mnie były rozdziały dotyczące chociażby sposobu myślenia, strachu, lęku, fałszywego obrazu rzeczywistości, przekonań. To, jak wpływają na nasze codzienne wybory albo jak nawyki myślowe utrudniają realizację zaplanowanych celów. Oczywiście podane są sposoby jak owe nawyki zmienić i jak osiągać efektywność.

Psychologia, językoznawstwo i trening kompetencji

Choć mentoring jest silnie zakorzeniony w biznesie, to dotyka innych sfer życiowych, sięga do głębokich motywacji, nawet o charakterze duchowym. Dlatego w Mentorignu. Złotych zasadach znajdziecie odniesienia do historii, literatury, językoznawstwa a przede wszystkim do psychologii. To ujęcie tematu z wielu stron sprawia, że lektura jest niezwykle atrakcyjna. Mentoring to przemyślany, spójny system edukacyjno – rozwojowy, oparty na unikalnej relacji pomiędzy mistrzem a uczniem, mentorem a mentee. Mentoring. Złote zasady Macieja Bennewicza i Anny Prelewicz to historia mentoringu, szczegółowe przedstawienie sylwetki mentora, jego kompetencji i doświadczeń, metod jego pracy z klientem, podopiecznym, czyli mentee, opartych przede wszystkim na szacunku i tolerancji.

Za możliwość zapoznania się z tą pozycją dziękuję Wydawnictwu Onepress.

5.00 avg. rating (98% score) - 1 vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment *


shares